Kategorie

Studio Graficzne

 

Odstąpienie od umowy

Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jednak nie później niż po rozpoczęciu drukowania produktów z indywidulanymi cechami tj. logo, nazwa firmy, adres itp. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres: zapytanie.sklep@miladrukarnia.pl o treści „Rezygnuję”.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument ponosi koszty odesłania Towarów do Sklepu internetowego.

W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, przesyłka jest zwracana do Sklepu Internetowego na koszt Klienta.